Toelichting en gebruiksaanwijzing

Deze rekenhulp geeft een benadering van uw netto-inkomen wanneer u gebruik gaat maken van het Generatiebeleid Ziekenhuizen. U kunt aan de uitkomsten geen rechten ontlenen. Voor een exacte bruto/netto-berekening kunt u uw werkgever vragen om een 'proforma' loonberekening. Daar kunnen al uw loonbestanddelen in worden mee genomen, waaronder ORT e.d.

Voor u aan de slag gaat:
Kijkt u voor u aan de slag gaat de volgende zaken na:
1) Valt u binnen de voorwaarden van de bij uw werkgever geldende regeling over generatiebeleid?
2) Hoeveel PLB-uren heeft u nog staan? Voor deelname aan de regeling moet u eerst het restant PLB-uren opmaken.
3) Pak uw bruto loonstrook er bij en schrijf uw bruto parttime maandsalaris op.
Vaste gegevens    
Gebruikelijke arbeidsduur per week: 36 uur
Vakantietoeslag: 8,33 %
Eindejaarsuitkering: 8,33 %
Invullen
Een regeling generatiebeleid houdt vaak in dat u minder mag gaan werken, bijvoorbeeld 80% van uw huidige contracturen. En dat uw salaris niet naar rato wordt aangepast, maar dat uw werkgever aan u een financiële tegemoetkoming toekent van bijvoorbeeld 10%. U werkt dan 80% van uw huidige contracturen, en u krijgt dan betaald alsof u 90% bent gaan werken. Dit kan in de meest uiteenlopende verhoudingen: bijvoorbeeld 50% en 75%; 60% en 80%; 80% en 90%; enzovoorts.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vult u dan voor een benadering van de gevolgen voor uw nettoloon de onderstaande velden in.
Het ingevulde bruto maandloon lijkt erg hoog, controleer of u inderdaad het maandloon ingevuld hebt
Let op, u heeft meer dan de gebruikelijke 36 uur ingevuld bij het aantal uur dat u nu per week werkt
Het % betalen (loonbetaling door werkgever na deelname) kan niet kleiner zijn dan 0%
Het % betalen (loonbetaling door werkgever na deelname) kan niet groter zijn dan 100%
Het % werken (waartegen uw deelfactor mag worden verlaagd) kan niet kleiner zijn dan 0%
Het % werken (waartegen uw deelfactor mag worden verlaagd) kan niet groter zijn dan 100%
       
Wat voor regeling heeft uw werkgever ingevoerd (% werken / % betalen)      
Werken (% waartegen uw contracturen mogen worden verlaagd):
% Bijv. 80%
Betalen (% loonbetaling door werkgever na deelname):
% Bijv. 90%
Hoeveel uur werkt u nu per week?
   
Wat is uw huidige bruto maandloon?
euro Bijv. van loonstrook
Indicatieve berekening: wat is het verschil tussen wel of niet deelnemen aan een regeling generatiebeleid?
  Huidige situatie Minder werken zonder deelname Minder werken met deelname  
Betaalde werkuren per week
{{qvi_uren | numeric2user(2) }}
{{qvi_urenzd | numeric2user(2) }}
{{qvi_urenmd | numeric2user(2) }}
 
Brutoloon per jaar
(inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering)
{{qvi_brutojaar | numeric2user(2) }}
{{qvi_brutojaarzd | numeric2user(2) }}
{{qvi_brutojaarmd | numeric2user(2) }}
euro
Gehanteerd tarief loonheffing
(% afhankelijk van brutoloon per jaar)
{{qvi_loonhefperc | numeric2user(2) }}
{{qvi_loonhefperczd | numeric2user(2) }}
{{qvi_loonhefpercmd | numeric2user(2) }}
%
Af: loonheffing
{{qvi_loonhef | numeric2user(2) }}
{{qvi_loonhefzd | numeric2user(2) }}
{{qvi_loonhefmd | numeric2user(2) }}
euro
Nettoloon per jaar
{{qvi_nettojaar | numeric2user(2) }}
{{qvi_nettojaarzd | numeric2user(2) }}
{{qvi_nettojaarmd | numeric2user(2) }}
euro
Nettoloon per maand
(inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering)
{{qvi_nettomaand | numeric2user(2) }}
{{qvi_nettomaandzd | numeric2user(2) }}
{{qvi_nettomaandmd | numeric2user(2) }}
euro
Inkomen oud
{{qvi_nettomaand | numeric2user(2) }}
{{qvi_nettomaand | numeric2user(2) }}
{{qvi_nettomaand | numeric2user(2) }}
euro
Af: inkomen nieuw
{{qvi_nettomaand | numeric2user(2) }}
{{qvi_nettomaandzd | numeric2user(2) }}
{{qvi_nettomaandmd | numeric2user(2) }}
euro
Daling per maand Uw inkomen wijzigt niet
{{qvi_dalingzd | numeric2user(2) }}
{{qvi_dalingmd | numeric2user(2) }}
euro
Aantal uren waarvoor u gemiddeld per week wordt ingeroosterd
{{qvi_uren | numeric2user(2) }}
{{qvi_urenzd | numeric2user(2) }}
{{qvi_urenzd | numeric2user(2) }}
 
Situatie Gevolg is dat mijn nettoloon per maand daalt met:  
Ik ga minder werken, zonder deelname aan de regeling:
{{qvi_dalingzd | numeric2user(2) }}
euro
Ik ga minder werken, met deelname aan de regeling:
{{qvi_dalingmd | numeric2user(2) }}
euro
     
Werkbare uren per week    
Het huidige aantal uren waarop ik werk:
{{qvi_uren | numeric2user(2) }}
 
Het aantal uren waarop ik ga werken na urenvermindering:
{{qvi_urenzd | numeric2user(2) }}
 
Werkt u op vaste dagen? Hier kunt u een nieuwe urenverdeling voorstellen. Bespreek dit met uw leidinggevende.
Hoe wil ik mijn uren voortaan gaan inplannen:
De optelling van het aantal uur per dag is hoger dan het aantal uur waarop u wilt gaan werken na urenvermindering
De optelling van het aantal uur per dag is lager dan het aantal uur waarop u wilt gaan werken na urenvermindering
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal
{{qvi_urenweek | numeric2user(2) }}